Din 1 martie se pot viza carnetele de rentier

Adaugat in data de 28.02.2013

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca in perioada 1 martie - 31 august 2013 rentierii se pot prezenta la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Galati pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.
Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatela/hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila.
Rentierul agricol trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
- carnetul de rentier agricol;
- contractul de arendare;
- actul de identitate în original;
- document coordonate bancare (optional);
- decizia de la comisia de expertiza medicala actualizata, pentru gradele de invaliditate I si II (daca decizia nu prevede ca dosarul este nerevizuibil), în original si în copie.

Renta viagera agricola înceteaza la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia în anul respectiv poate fi încasata de mostenitorii sai, doar daca, în perioada de vizare, mostenitorii vor depune la oricare centru judetean al APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, carnetul de rentier al defunctului (se depune obligatoriu), certificatul de deces (original si copie), actul de succesiune (certificat de mostenitor, certificat de legatar, hotarâre judecatoreasca de succesiune investita cu formula ,,definitiva si irevocabila”, certificat de calitate de mostenitor) (original si copie), B.I/C.I. a mostenitorului (original si copie), împuternicire/declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si încasarea rentei viagere agricole datorata rentierului (original).

Legislatiea care sta la baza acordarii rentei agricole este urmatoarea:
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2010 privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia cu modificarile ulterioare;
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

OMADR/OMF nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Titlului XI „Renta viagera agricola” Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.
   

Prognoza agrometeorologica

Oferit de meteoromania.ro
31.10.2013
Specialistii din morarit si panificatie intalnire la Galati


La Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor din Galati, in perioada..


mai mult
31.10.2013
Galatenii invitati la targul de toamna


Administratia Pietelor Galati, si in acest an, va organiza o noua editie..


mai mult
 
Copyright © 2012 Website. Toate drepturile rezervate.